Valid HTML 4.0!
Valid CSS!

Søknad om elevplass ved Seljord kulturskule

Blir sendt seljord@kulturskolen.no


Søknadsfrist: 1. mai 2013
Søknader etter fristen vil komme i betraktning dersom det fremdeles er ledige plasser og når det dukker opp ledige plasser i løpet av skoleåret.
Mobil/SMS: Mobilnr. familien ønsker å benytte for SMS-meldinger fra kulturskolen.

Alle felt merket med * må fylles ut!

OM SØKEREN

*Velg fag/disiplin
(1. ønske)
Ønsker utleieinstrument
Velg fag/disiplin
(2. ønske)
Ønsker utleieinstrument
*Etternavn
*Fornavn Mobil/SMS
*Fødselsdato Evt. egen e-post
*Kjønn  Jente  Gutt Kommune

Skole
Skole Klasse skoleåret 2015/2016

Tidligere opplæring
Har søkeren tidligere fått opplæring i faget/-ene som det søkes på, skriv fag og tid nedenfor
Fått opplæring i Hvor lenge år
Dersom søkeren allerede er elev i kulturskolen, skriv hvilken fag/disiplin:

Diverse
Diverse opplysninger
Vi ønsker ikke at det tas foto eller video-opptak av vårt barn under skolens arrangementer
 Heller ikke lydopptak

OM FORESATTE

FORESATT 1
FORESATT 2
*Etternavn Etternavn
*Fornavn Fornavn
Adresse og priv.tlf som foresatt 1 eller
Adresse 1 Adresse 1
Adresse 2 Adresse 2
*Postnr. Postnr.
*Poststed Poststed
Telefon Privat Telefon Privat
 
Telefon Arbeid Telefon Arbeid
Telefon Mobil Telefon Mobil
*E-post E-post
Regning på evt. elevplass sendes til  Foresatt 1  Foresatt 2
Post vedr. evt. elevplass sendes til  Foresatt 1  Foresatt 2

INNSENDINGFor spørsmål eller kommentarer: webmaster@kulturskolen.no